Validation of the 12 Item Short form Health Survey in a Sample from Region Central Jutland.

Louise Næser Christensen; CFK, Region Midtjylland; Lars Ehlers, Aalborg universitet, Institut for Økonomi og Ledelse ; Finn Breinholt Larsen, CFK, Region Midtjylland; Morten Berg Jensen, Aarhus Universitet, Institut for Økonomi.
Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2003
Udgiver Soc Indic Res