Evaluering af lærings- og mestringsforløb ved Sundhedscenter Vest - Del 3 – effektevaluering

Hanne Melchiorsen; Stine Albæk Poulsen; Ellen Aavad Holm; Camilla Palmhøj Nielsen.
Siden kommunalreformen har der været øget fokus på forebyggelse og rehabiliteringrettet mod mennesker med kronisk sygdom. En del af indsatsen har været koncentreret omkring udvikling af patientuddannelsesforløb til mennesker med kroniske sygdomme. Ringkøbing-Skjern Kommune har i samarbejde med en række andre kommuner i Region Midtjylland samt CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, udviklet og afprøvet et værktøj til monitorering og evaluering af patientuddannelser – MoEva. Med denne rapport undersøges effekten af Ringkøbing-Skjern Kommunes lærings- og mestringsforløb i perioden april 2011 til juni 2012 baseret på data fra MoEva, indsamlet i perioden marts 2011 til juli 2013.

Download Evaluering af lærings- og mestringsforløb ved Sundhedscenter - Vest del 3 - effektevaluering 2013.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2013
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
ISBN/ISSN 978-87-92400-44-4
Længde 64 sider

Forfattere

Camilla Palmhøj Nielsen Stine Albæk Poulsen