Sundhedscentre

Finn Borum, professor emeritus; Eva Henriksen og Jakob From Høeg, Skive Kommune; Birthe Pors, Horsens Kommune; Ulla Svendsen, Ringkøbing-Skjern Kommune; Steven Rønnenkamp Holst, journalist; Karen Bjerre, Århus Kommune; Lars Ehlers og Mette Kjølby, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland; Tina Drud Due og Anne Kristine Aarestrup, Tine Curtis, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet;

<![CDATA[Mi(d)t Liv, nr. 2, 2008 Bladet for beslutningstagere og sundhedspersonale i Midtjylland samt nationale samarbejdspartnere.]]>

Download Midt Liv 2-2008 til www.pdf

Udgivelsesform Magasiner
År 2008
Udgiver Center for Folkesundhed, Region Midtjylland
Længde 36 sider

Kontaktperson

Ingerlise Andersen

+45 7841 4310

ingand@rm.dk