InterMultiFemina - En antropologisk analyse af etniske minoritetskvinders narrativer om sundhed og trivsel

Inge Wittrup
Hvordan lever etniske minoritetskvinder deres hverdagsliv i Danmark med sygdom, sundhed og trivsel? Det er det grundlæggende spørgsmål, som denne undersøgelse søger at besvare. Undersøgelsen bygger på flere års deltagerobservation i et boligområde i det vestlige Århus, samt på en række kvalitative interviews med nogle af områdets kvindelige beboere af hovedsagelig mellemøstlig baggrund.

Med denne undersøgelse er det hensigten at bidrage til, at sundhedsvæsenet kan indtænke etniske minoritetskvinders perspektiv i det forebyggende, sundhedsfremmende, behandlende og rehabiliterende arbejde.

Du kan bestille rapporten ved at scrolle nederst på siden og vælge "Bestil publikation". Eller ved at vælge nedenstående link "Link til ekstern hjemmeside".

Download InterMultiFemina - rapport.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2008
Udgiver Center for Folkesundhed
ISBN/ISSN 978-87-92400-00-0
Længde 114 sider

Kontaktperson

Ingerlise Andersen

+45 7841 4310

ingand@rm.dk