Tre er et umage par - en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning

Stina Lou
Center for Folkesundhed, Region Midtjylland har i samarbejde med Afdeling for Almen Medicin, Aarhus Universitet gennemført en undersøgelse af tolkeanvendelse i sundhedsvæsenet. Formålet med undersøgelsen har været at skabe et solidt fundament for en fortsat videreudvikling af sundhedsvæsenets brug af tolke og tolkning.

Styrende for undersøgelsen har været et ønske om en bred belysning af tolkningens vilkår og betydning i sundhedsvæsenet i Region Midtjylland – herunder at få et
overblik over eksisterende forskning, at indsamle viden om brugen af tolke på hospitaler og i almen praksis samt afdække de involverede parters oplevelser med og forståelse
af at deltage i tolkede samtaler. I denne rapport formidles undersøgelsens resultater.

Download Tre er et umage par - rapport.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2008
Udgiver Center for Folkesundhed
ISBN/ISSN 978-87-92400-02-4
Længde 98 sider

Kontaktperson

Stina Lou

Stina Lou

+45 7841 4364

stisoe@rm.dk

Forfattere

Stina Lou