Forældretræning i familier med ADHD - Evaluering af ADHD-foreningens forældretræningsprogrammer

Christiane Bundegaard Petersen, Betina Falkesgaard Højen
Forældre til børn med ADHD kan via forældretræningsprogrammer blive bedre i stand til at håndtere særlige udfordringer i familielivet. Det viser en evaluering, som CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har foretaget af ADHD-foreningens forældretræningsprogram: Kærlighed i Kaos. Forældrene opnår større selvtillid, mere overskud, færre konflikter og bedre relationer til børnene – og forældrene oplever, at børnene hører bedre efter, hvad forældrene siger.

Download Rapport_2011_ADHD_Forældretraening.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2011
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 30 sider

Kontaktperson

Jens Hansen

Jens Hansen

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk