Casestudiet i praksis

Knud Ramian
Casestudiet i praksis handler om, hvad der skal til, for at casestudiet bliver til forskning og kan gennemføres på et videnskabeligt grundlag. Bogen er en praktisk vejledning i gennemførelse af casestudier og følger forskningsprocessen fra start til slut. Den behandler alle de spørgsmål, man skal forholde sig til ved planlægningen af et casestudie.
Bogen henvender sig til fagfolk, som i deres arbejde har med mennesker at gøre, samt til studerende inden for en bred vifte af fag, fx psykologi, sociologi, statskundskab, økonomi, kommunikation, it-udvikling, fysioterapi, ergoterapi, pædagogik og socialpædagogik, sygepleje og socialrådgivning. Eksempler på casestudier fra mange af disse uddannelser kan findes på bogens hjemmeside.
Denne anden udgave af bogen er revideret med særligt henblik på studerende, der er i gang med fx diplomkurser, bacheloropgaver, kandidatspecialer og ph.d.-afhandlinger.
Udgivelsesform Bøger/antologier
År 2012
Udgiver Hans Reitzels Forlag
ISBN/ISSN 9788741254814
Længde 201 sider

Forfattere

Knud Ramian