Kommunal rehabilitering. En introduktion til projektet "Det gode sammenhængende rehabiliteringsforløb - for borgere med KOL og type 2-diabetes i Brønderslev Kommune"

Susanne Hyldgaard
Livsstilssygdomme som Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) og type 2 sukkersyge er et hastigt voksende problem i Danmark og ændringer i levevis og levetid er med til at øge tilvæksten af sygdommene. Denne pjece er et sammendrag af en rapport, der udkom juli 2007 omhandlende projektet ”Det gode rehabiliteringsforløb for borgere med KOL og type 2-diabetes i Brønderslev Kommune”.

Download Kommunal_Rehabilitering.pdf

Udgivelsesform Øvrige
År 2007
Udgiver MarselisborgCentret