Det gode sammenhængende rehabiliteringsforløb for borgere med KOL eller type 2-diabetes i Brønderslev Kommune

Susanne Hyldgaard
Hensigten med projektet var at udvikle en rehabiliteringsmodel, til gavn for borgere med KOL og type 2-diabetes i Brønderslev Kommune, der har afsæt i lokal praksis, evidensbaseret viden, standarder og kliniske retningslinjer. Desuden skal modellen medvirke til at synliggøre kommunens rehabiliteringstilbud samt samarbejdsrelationer faggrupper og sektorer imellem.
Indholdet i denne rapport synliggør den viden, der er opnået i forbindelse med afsøgning af litteratur, data indsamlet gennem en lokal borgergruppe, og et tværfaglig og tværsektoriel personales viden og erfaringer om den kommunale rehabilitering.

Download Det gode sammenhaengende rehabiliteringsforloeb.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2007
Udgiver MarselisborgCentret
Længde 48 sider