Det gode sammenhængende rehabiliteringsforløb for borgere med KOL eller type 2-diabetes i Brønderslev Kommune

Susanne Hyldgaard

<![CDATA[Hensigten med projektet var at udvikle en rehabiliteringsmodel, til gavn for borgere med KOL og type 2-diabetes i Brønderslev Kommune, der har afsæt i lokal praksis, evidensbaseret viden, standarder og kliniske retningslinjer. Desuden skal modellen medvirke til at synliggøre kommunens rehabiliteringstilbud samt samarbejdsrelationer faggrupper og sektorer imellem. Indholdet i denne rapport synliggør den viden, der er opnået i forbindelse med afsøgning af litteratur, data indsamlet gennem en lokal borgergruppe, og et tværfaglig og tværsektoriel personales viden og erfaringer om den kommunale rehabilitering.]]>

Download Det gode sammenhaengende rehabiliteringsforloeb.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2007
Udgiver MarselisborgCentret
Længde 48 sider