Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark

Jan Sau Johansen, Jes Rahbek, Kurt Møller, Lilly Jensen
I hvidbogen præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabili- teringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer for og anbefalinger til udvikling af rehabilitering i Danmark.
Mange arbejder med rehabilitering i dag, men hvad er rehabilitering egentlig? Er der en fælles forståelse af begrebet på tværs af sektorer, faggrupper mv.? Hvad kendetegner rehabilitering? Hvad er udfordringerne for udvikling af rehabiliteringen i Danmark? Dette er nogle af de spørgsmål, som bogen tager op.
Projektet, der ligger til grund for bogen, er realiseret af Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret i samarbejde med Socialministeriet, Den Almindelige Danske Lægeforening, Kræftens Bekæmpelse, Det Sundhedsviden- skabelige Fakultet ved Syddansk Universitet (Masteruddannelsen i rehabilitering), Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Dansk Sygeplejeråd.

Download Hvidbog.pdf

Udgivelsesform Bøger/antologier
År 2004
Udgiver MarselisborgCentret
ISBN/ISSN 87-990134-2-8
Længde 72 sider