Skriftlig patientinformation på Røntgenafsnittet på Billeddiagnostik afdeling - set med patientens øjne

Erik Riiskjær; Ane Blom
Aarhus Universitetshospital har i foråret 2011 gennemført en telefoninterview-undersøgelse blandt de af sygehusets patienter som var indkaldt til CT-skanning på Røntgenafsnittet på Billeddiagnostisk Afdeling. Undersøgelsens formål var at afdække patienternes holdninger til det udsendte informationsmateriale, samt at undersøge patienternes holdninger til at tage elektroniske medier i brug ved indkaldelse og information. I alt er 155 patienter blevet interviewet svarende til en svarprocent på 67 % af de 230 patienter, der blev udvalgt til interview.

Download Rapport_2011_Roentgenafsnittet.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2011
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 38 sider

Forfattere

Erik Riiskjær