Undersøgelse af auditmetoden til styrkelse af det sundhedsfaglige samarbejde i Silkeborgklyngen - borgere med hjertekarsygdomme

Pernille Bjørnholt Nielsen; Lisbeth Ørtenblad
Samarbejdskonstruktionen ”Folkesundhed i Midten” har finansieret midler til at afprøve auditmetodens anvendelighed som et redskab til at styrke det tværsektorielle sundhedssamarbejde for borgere med kronisk sygdom. Undersøgelsen er en del af Region Midtjyllands og kommunerne i regionens initiativer til styrkelse af implementering og monitorering af kronikerindsatsen. Auditmetoden afprøves i Silkeborgklyngen (Skanderborg, Favrskov og Silkeborg kommuner), og den omfatter tre audits, et på hvert af de sygdomsområder, der pt. er udarbejdet forløbsprogrammer for (KOL, hjertekarsygdomme og type 2 diabetes).

Download Rapport_2011_Sundhedsfaglig_samarbejde_hjertekarsygdomme.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2011
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 26 sider