Rygevaner og rygeophør. Hvordan har du det?

Finn Breinholt Larsen
Dette er den første rapport fra Hvordan har du det? Den handler om rygevaner og rygeophør hos den voksne befolkning i Århus amt med vægt på rygningens sociale og helbredsmæssige aspekter.

Der er sket en intensivering af den amtslige indsats mod tobaksrygning bl.a. som følge af den nationale kræfthandleplan. I 2001 etablerede Århus Amt et generelt tilbud om støtte til rygeophør under overskriften Farvel Tobak. Der tilbydes nu rygestopkurser og individuelle rygestopforløb til rygere, der ønsker at holde op mere end 30 steder i amtet. Endvidere er der tilbud til rygere med særlige behov, herunder gravide og hjertepatienter. Virksomheder og institutioner kan få hjælp til at tilrettelægge en indsats mod rygning på arbejdspladsen. Der er desuden indhøstet erfaringer med forebyggelse
blandt en gruppe storrygere udenfor arbejdsmarkedet. Der er brug for løbende at vurdere
den amtslige indsats og udvikle og tilpasse den i forhold til de aktuelle behov. Hvordan
har du det? indeholder nyttig viden, der kan bruges ved prioritering og tilrettelæggelse af
det forebyggende arbejde på tobaksområdet.

Link til projektet bag publikationen

Download HHDD_2002_Rygevaner og rygeophør_Rapport (1).pdf

Hvordan har du det?

Udgivelsesform Rapporter
År 2002
Udgiver Aarhus Amt
ISBN/ISSN ISBN 87-7788-081-1
Længde 38 sider

Kontaktperson

Finn Breinholt Larsen

Finn Breinholt Larsen

+45 2273 0252

finlar@rm.dk

Forfattere

Finn Breinholt Larsen