Selvvurderet helbred og ulighed i sundhed. Hvordan har du det?

Finn Breinholt Larsen
Sundhedsfremme og forebyggelse i Århus Amt har som et af sine overordnede mål at mindske de sociale forskelle i sundhed. I Århus Amts Sundhedsplan 2001 hedder det herom: “Social lighed i sundhed er et væsentligt mål for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i Århus Amt. Indsatser rettet mod socialt udsatte grupper prioriteres højt og bør yderligere kvalificeres og målrettes.”

Men hvor stor er den sociale ulighed i sundhed i den østjyske befolkning? Århus Amts befolkningsundersøgelse Hvordan har du det? indeholder en lang række oplysninger om helbred, sygdom og brug af sundhedsydelser. Når disse kobles med undersøgelsens oplysninger om sociale forhold, kan der tegnes et nuanceret billede af befolkningens sundhedstilstand set i et socialt perspektiv. Det vigtigste spørgsmål, der skal besvares i denne rapport, er: Hvor store sociale forskelle er der i sundhed og sygelighed i amtets befolkning?

Link til projektet bag publikationen

Download hhdd_2003_Selvvurderet helbred og ulighed i Sundhed_RApport (2).pdf

Hvordan har du det?

Udgivelsesform Rapporter
År 2003
Udgiver Aarhus Amt
ISBN/ISSN ISBN 87-989497-0-5
Længde 74 sider

Kontaktperson

Finn Breinholt Larsen

Finn Breinholt Larsen

+45 2273 0252

finlar@rm.dk

Forfattere

Finn Breinholt Larsen