Fysisk sygdom hos psykisk syge. Hvordan har du det? - Online nr. 4

Finn Breinholt Larsen; Louise Nordvig.
Der er omfattende dokumentation i danske og udenlandske undersøgelser for, at sygelighed og dødelighed er større hos psykiatriske patienter end i resten af befolkningen.

En dansk registerundersøgelse baseret på 5,5 millioner personer viser, at mennesker med alvorlig psykisk sygdom har en betydelig overdødelighed sammenlignet med den øvrige befolkning. Det gælder alle hovedgrupper af dødsårsager, ikke blot unaturlige dødsårsager som selvmord og ulykker, men også naturlige dødsårsager som hjertekarsygdomme, kræft og luftvejslidelser.

Link til projektet bag publikationen

Download Online nr. 4 - sygdom hos psykisk syge.pdf

Hvordan har du det

Udgivelsesform Øvrige
År 2008
Udgiver Center for Folkesundhed
ISBN/ISSN 1902-4371
Længde 8 sider

Kontaktperson

Finn Breinholt Larsen

Finn Breinholt Larsen

+45 2273 0252

finlar@rm.dk

Forfattere

Finn Breinholt Larsen