Etniske minoriteters sundhed

John Singhammer
Baggrunden for denne rapport er, at der ikke er tilstrækkelig
viden om sundhedstilstanden hos mennesker med anden
etnisk baggrund end dansk.

Viden om sygdom, sundhed og sundhedsadfærd er en forudsætning
for at målrette og kvalificere det praktiske sundhedsfremmende,
forebyggende og rehabiliterende arbejde i
regioner og kommuner, og viden om alle grupper i samfundet
er et væsentligt grundlag for at kunne målrette tilbuddene og
give alle lige muligheder for at opnå sundhed.

Rapporten er udarbejdet og udgivet i samarbejde med Partnerskabet for undersøgelse af etniske minoriteters sundhed samt tilknyttede forskningsinstitutioner.

Download Etnisk sundhedsprofil_juni 2008.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2008
Udgiver Center for Folkesundhed
ISBN/ISSN 978-87-991564-8-1
Længde 152sider

Kontaktperson

Ingerlise Andersen

+45 7841 4310

ingand@rm.dk