Hvordan har du det? 2010. Sundhedsprofil for region og kommune - voksne.

Finn Breinholt Larsen; Pia Vedel Ankersen; Stine Poulsen.
I denne rapport beskrives sundhedstilstanden blandt den voksne del af befolkningen i Region Midtjylland i alderen 25-79 år. Borgere af anden etniske baggrund end dansk indgår ikke i rapportens resultater.

Sundhedsprofilen bygger på Hvordan har du det? 2010, en spørgeskemaundersøgelse om sundhed, sygdom og trivsel blandt borgerne i Region Midtjylland i alderen fra 16 år og op. Der blev udsendt et spørgeskema til 52.400 tilfældigt udvalgte borgere. Dataindsamlingen fandt sted fra februar til maj 2010. Svarprocenten for den samlede undersøgelse er 65%.

Rapporten kan bestilles via nedenstående bestillingsformular eller downloades.

Link til projektet bag publikationen

Download Hvordan har du det 2010_hovedrapport_samlet_til CFF.pdf

Download Bestillingsformular til Hvordan har du det rapport 2010.doc

Hvordan har du det?

Udgivelsesform Rapporter
År 2011
Udgiver Center for Folkesundhed
ISBN/ISSN 978-87-92400-08-6
Længde 369 sider

Kontaktperson

Finn Breinholt Larsen

Finn Breinholt Larsen

+45 2273 0252

finlar@rm.dk

Forfattere

Finn Breinholt Larsen Stine Albæk Poulsen ; Pia Vedel Ankersen