Hvordan har du det? 2010 - Sundhedsprofil for region og kommuner - Unge

Pia Vedel Ankersen; Stine Poulsen; Christina Schnohr; Ane Lykke Nielsen; Maiken Rose Hjortbak; Finn Breinholt Larsen.

I denne rapport beskrives sundhedstilstanden blandt den unge del af befolkningen i Region Midtjylland i alderen 16-25 år. Borgere af anden etniske baggrund end dansk indgår ikke i rapportens resultater.

Sundhedsprofilen bygger på Hvordan har du det? 2010, en spørgeskemaundersøgelse om sundhed, sygdom og trivsel blandt borgerne i Region Midtjylland i alderen fra 16 år og op. Der blev udsendt et spørgeskema til 52.400 tilfældigt udvalgte borgere. Dataindsamlingen fandt sted fra februar til maj 2010. Svarprocenten for den samlede undersøgelse er 65%.Link til projektet bag publikationen

Download CFK - HHDD ungerapport 15-11-2011.pdf

Hvordan har du det?

Udgivelsesform Rapporter
År 2011
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
ISBN/ISSN ISBN 978-87-92400-16-1
Længde 313 sider

Kontaktperson

Finn Breinholt Larsen

Finn Breinholt Larsen

+45 2273 0252

finlar@rm.dk

Forfattere

Finn Breinholt Larsen Stine Albæk Poulsen ; Pia Vedel Ankersen