Tolkeanvendelse i sundhedsvæsenet.

John Singhammer, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland; Helle Høstrup, Århus Universitetshospital, Skejby; Lise Dyhr, Center for Sundhed og Samfund; Inge Wittrup, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland; Karl Jack, journalist; Stina Lou, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland; Birgit Norberg, Bispebjerg Hospital; Bjørn Hvidt-Pedersen, Århus Kommune; Ellen Breddam, Odense Kommune; Annemarie Gottlieb, RCT Midtjylland, Horsens og Århus afdelinger.
Mi(d)t Liv, Region Midtjylland 2008, 3. Etniske minoriteters sundhed.

Bladet for beslutningstagere og sundhedspersonale i Midtjylland samt nationale
samarbejdspartnere.

Download Midt Liv - Etniske minoriteter og sundhed.pdf

Udgivelsesform Magasiner
År 2008
Udgiver Center for Folkesundhed

Kontaktperson

Ingerlise Andersen

+45 7841 4310

ingand@rm.dk

Forfattere

Stina Lou