Empowerment i praksis - Et sundhedsfremmeprojekt for arbejdsfrie

Maja Lundemark Andersen; Kirsten Vinther-Jensen.

Formålet med projektet er formuleret som "at udvikle og afprøve en ny metodisk indfaldsvinkel (empowerment) med udgangspunkt i brugerstyring og frivilligt arbejde for at styrke netværksdannelse og lokalsamfundsindentitet"
Udgivelsesform Bøger/antologier
År 1997
Udgiver Center for Folkesundhed
ISBN/ISSN 87-986362-0-0

Kontaktperson

Ingerlise Andersen

+45 7841 4310

ingand@rm.dk