Empowerment - Professionel læring i praksis- En sundhedsfremmende intervention i en socialpsykriatrisk døgninstitution

Maja Lundemark Andersen; Kirsten Vinther-Jensen.

Udvikling af empowerment blandt social udsatte grupper kræver professionelle, som magter at indgå i et ligeværdigt partnerskab med brugerne – et ’empowered’ professionelt personale.

Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning i Århus Amt har gennemført og evalueret et treårigt forsøgs- og udviklingsprojekt i et socialpsykiatrisk botilbud, hvor målet var at introducere empowerment som strategi til at skabe professionel læring i praksis.

Rapporten er en evaluering af dette projekt og søger gennem analyser og refleksion at omsætte erfaringer til viden. De processer som projektet satte i gang kan anvendes af andre, der vil skabe professionel læring i praksis.

Rapporten indeholder:
- empowerment som strategi i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde
- empowerment som redskab til professionel læring
- ideer og redskaber til empowerment i praksis
- måder at håndtere professionel refleksion og evaluering af empowerment-arbejdet

Du kan bestille rapporten ved at scrolle nederst på siden og vælge "Bestil publikation".
Udgivelsesform Bøger/antologier
År 2002
Udgiver Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning, Århus Amt
ISBN/ISSN 87-988915-3-7

Kontaktperson

Ingerlise Andersen

+45 7841 4310

ingand@rm.dk