Børns venskaber og fjendskaber - delrapport 2

Inge Wittrup,CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling; Pernille Bach; Christian Schrøder;
Delrapport 2 tager fat på ét af de punkter, der allerede nu er realiseret og beskrevet i delrapport 1. I foråret 2001 er der i projektet blevet fokuseret dels på, hvad børnene selv tænker om venskaber og uvenskaber og dels på hvilke redskaber, der skal udvikles, for at de selv bliver bedre til at løse deres konflikter. Der er blevet arbejdet med kroppens sprog, med rollespil og forumteater.

Du kan bestille rapporten ved at scrolle nederst på siden og vælge "Bestil publikation". Eller ved at vælge nedenstående link "Link til ekstern hjemmeside".

Udgivelsesform Rapporter
År 2003
Udgiver Aarhus Amt
ISBN/ISSN 87-986362-9-4
Længde 62 sider

Kontaktperson

Ingerlise Andersen

+45 7841 4310

ingand@rm.dk