Et samtidigt ansvar - Evalueringsrapport

Marianne Sigaard Balleby; Lene Mosegaard Søbjerg
Projekt ”Et samtidigt ansvar” i Odsherred Kommune har til hensigt at styrke samarbejdet mellem kommunale, regionale og andre aktører i arbejdet med borgere med en sindslidelse og komplekse problemer. Evalueringen er gennemført efter projektet har eksisteret i ca. 1½ år. Med oprettelsen af en tovholderfunktion og gennem den tværfaglige og tværsektorielle Samarbejdsenhed har projektet taget væsentlige skridt i forhold til at skabe den ønskede helhed, om end der knytter sig spørgsmål vedrørende ressource- og snitfladeudfordringer til disse funktioner. Ønsker om at etablere et øget samarbejde med alment praktiserende læger samt etablering af tværgående it-løsninger viser sig svære at imødekomme.

Download Rapport_2011_Et_samtidigt_ansvar.PDF

Udgivelsesform Rapporter
År 2011
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 89 sider

Kontaktperson

Marianne S. Balleby

Marianne S. Balleby

+45 2475 9006

marbal@rm.dk

Forfattere

Marianne S. Balleby