Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet

Inge Wittrup; Jette Kolding Kristensen, praktiserende læge.
Der er brug for dokumenteret viden om uddannelsesforløb for patienter med kroniske sygdomme. Især er der brug for at undersøge, hvad der skal til for at undervisningsprogrammer kan understøtte svage og sårbare grupper, således at sundhedsvæsenet lever op til intentionerne om at mindske ulighed i sundhed. En større del af etniske minoriteter med kroniske sygdomme udgør en sådan målgruppe, og derfor har vi planlagt, udført og evalueret en Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet.

Projektet blev søsat i 2005 med samling af projektgruppe, undervisningsteam og indsamling af data om herboende tyrkiske og arabiske diabetespatienter. Undervisningen blev afviklet i efteråret 2005 og foråret 2006 og har nu fundet sin afslutning med nærværende evalueringsrapport. Vi er glade for at kunne præsentere en evalueringsrapport, der tænker fremad i forhold til, hvordan resultaterne kan implementeres i den nye struktur, hvor nye samarbejdsmuligheder tegner sig mellem sundhedsvæsenets forskellige parter.

Download Etniske diabetes skoler rapport.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2007
Udgiver Center for Folkesundhed, Region Midtjylland
ISBN/ISSN 978-87-991564-9-8
Længde 72 sider

Kontaktperson

Ingerlise Andersen

+45 7841 4310

ingand@rm.dk