I gang igen efter blodprop i hjertet - Socialt differentieret hjerterehabilitering

Lucette Meillier
Udsatte patienter vil nyde godt af et sammenhængende hjerterehabiliteringsprogram
efter de internationale og danske retningslinier om fuldt udbygget hjerterehabilitering.
Høj deltagelse blandt lavt uddannede patienter er efterstræbelsesværdigt, hvis vi forudsætter hjerterehabilitering har samme positive effekt for denne gruppe, som der er dokumentation for i litteraturen. For at tiltrække og fastholde udsatte patienter i hjerterehabiliteringsforløbet er der brug for et grundigt tilrettelagt forløb med klare arbejds- og ansvarsfordelinger mellem de faggrupper og sektorer, der er involveret. Man kan med socialt differentieret hjerterehabilitering mere bevidst imødekomme socialt udsatte patienters behov indenfor rammerne af retningslinierne. F.eks. ved at tilbyde
patienter med større behov ekstra besøg og tilrettelægge forløb samt pædagogik ud fra netop denne gruppe patienters behov.

Denne rapport indeholder baggrund, indsats, resultater og forslag til justeringer af socialt differentieret hjerterehabilitering. Sådanne bestræbelser og principper vil også kunne gøre gavn indenfor andre grupper af kroniske patienter og andre områder i sundhedsvæsenet.

Download CD-Manual - I gang igen efter blodprop i hjertet.pdf

Download Rapport_I gang_igen_version 2.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2007
Udgiver Center for Folkesundhed
ISBN/ISSN 87-991564-3-1
Længde 124 sider

Forfattere

Lucette Kirsten Meillier