Sammenhængende forløb for skrøbelige ældre medicinske patienter med fokus på overgange mellem hjem og sygehus

Lene Witting; Doris Nørgård.
I sundhedsvæsnet er der fokus på at skabe sammenhængende patientforløb, så patienten oplever, at der er kvalitet i overgangene mellem den primære sundhedstjeneste og sygehusvæsnet. I dette projekt har vi været interesseret i at undersøge, hvordan skrøbelige ældre og deres pårørende oplever overgangene mellem hjemmet og sygehuset.

Rapporten afsluttes med en række meget konkrete anbefalinger som forhåbentlig
kan danne grundlag for en debat om, hvad der konkret kan gøres for at gøre
overgange mellem hjem og sygehus lettere at håndtere for de skrøbelige ældre og deres pårørende.

Download Rapport skrøbelige ældre.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2009
Udgiver Center for Folkesundhed
ISBN/ISSN ISBN 978-87-986925-8-4
Længde 60 sider

Kontaktperson

Ingerlise Andersen

+45 7841 4310

ingand@rm.dk