Evaluering af lærings- og mestringsforløb ved Sundhedscenter Vest - Del I - rekruttering af deltagere

Maiken Rose Hjortbak
Ringkøbing-Skjern Kommune har siden begyndelsen af 2009 tilbudt patientuddannelse til borgere med kronisk sygdom. Uddannelserne kaldes lærings- og mestringsforløb, og de sigter på at hjælpe kronisk syge borgere til at kunne håndtere og leve godt med deres sygdom. I Ringkøbing-Skjern Kommune er tilbuddene om patientuddannelse forankret i Kronikerenheden i Sundhedscenter Vest. Der tilbydes uddannelsesforløb til flere forskellige patientgrupper, og der arbejdes systematisk med rekruttering, fagligt indhold og sundhedspædagogiske metoder.

Kronikerenheden blev under navnet Kronikercentret etableret i 2008 i samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Region Midtjylland. Enhedens hovedopgave er patientuddannelse, der indgår i den patientrettede forebyggelse, som med sundhedsloven fra 2007 er defineret som et delt ansvarsområde mellem region og kommune.

Behovet for patientuddannelse udspringer af, at flere og flere mennesker rammes af kronisk sygdom. En landsdækkende undersøgelse fra 2005 viser, at 1,7 mio. danskere har en eller flere kroniske eller længerevarende sygdomme, og antallet forventes at stige. Ligeledes viser Region Midtjyllands sundhedsprofil Hvordan har du det? 2010, at forekomsten af kronisk sygdom er stigende i hele Region Midtjylland og i Ringkøbing-Skjern Kommune. I 2006 var forekomsten af kronisk sygdom i Ringkøbing-Skjern Kommune blandt de laveste i Region Midtjylland, men i 2010 var den steget til en af de højeste.

Som et led i samarbejdet mellem Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune har Kronikerenheden bl.a. til opgave at dokumentere, kvalitetsudvikle og evaluere sine indsatser (20). Derfor foretages der i perioden 2010-2013 en tredelt evaluering i samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland.

Evalueringen behandler tre emner, hvoraf denne rapport indeholder det første:
1. Rekruttering af deltagere til lærings- og mestringsforløb
2. Organisering af kronikerindsatsen ved Sundhedscenter Vest
3. Deltagernes udbytte af lærings- og mestringsforløb

Download Evaluering af lærings- og mestringsforløb Sundhedscenter Vest del 1 20-12-2011.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2011
Udgiver Center for Folkesundhed
Længde 52 sider

Kontaktperson

Ingerlise Andersen

+45 7841 4310

ingand@rm.dk