Evaluering af uddannelsen i sundhedsfremme og forebyggelse for sundhedsambassadører i Randers Kommune 2008-2009

Kirsten Vinther-Jensen; Ellen Aavad Holm.

<![CDATA[Et samarbejdsprojekt mellem Randers Sundhedscenter og Center for Folkesund i Holstebro. Med strukturreformen fik kommunerne ansvaret for sundhedsfremme og den borgerrettede forebyggelse. For at få en hel organisation som en kommune til at tænke i sundhed og forebyggelse er der brug for viden og kompetenceudvikling. Det blev derfor besluttet i Direktionen i 2008, at der skulle uddannes Sundhedsambassadører på tværs af forvaltninger og faglige kompetencer. Det overordnede må med uddannelsen er personlig kompetenceudvikling hos medarbejdere og udvikling af organisationen, hvor Sundhedspolitikken og sundhedstænkning integreres i alle forvaltninger. Da Center for Folkesundhed har erfaring med uddannelse i Sundhedsfremme og Forebyggelse blev de en oplagt partner i udarbejdelse og gennemførelse af et lokalt tilpasset uddannelsesforløb i Randers Kommune. Den første uddannelse foregik fra september 2008 til juni 2009. Det er evalueringen af dette første hold, der kan læses om i denne rapport.]]>

Download Evalueringsrapport_sundhedsambassadoer.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2010
Udgiver Center for Folkesundhed
Længde 44 sider

Kontaktperson

Ingerlise Andersen

+45 7841 4310

ingand@rm.dk