Mini-MTV som ledelses- og beslutningsstøtteværktøj i sygehusvæsenet.

Lars Ehlers;
Udgivelsesform Bidrag til bøger/antologier
År 2006
Udgiver I: Børsens Ledelseshåndbøger, 2006:1-11.