Medicinske patienters ernæringspleje – en medicinsk teknologivurdering

Karin Ø. Lassen, MTV-enheden ved Århus Universitetshospital - Jens Olsen, CAST, Syddansk Universitet - Edvin Grinderslev, Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) - Hanne Melchiorsen, MTV-enheden ved Århus Universitetshospital - Filip Kruse, Statsbiblioteket, Aarhus Universitet - Merete Bjerrum, Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet
Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, 2005.

Download Medicinske_ patienters_ernaeringspleje_2005.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2005
Udgiver Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering
ISBN/ISSN 87-7676-102-9 / 1601-586X