Anbefalinger for ADHD - behandling på specialinstitutioner for børn og unge

Anne-Mette K. Isager
Auditforløb gennemført på Region Midtjyllands tilbud Mellerup Skolehjem, Holmstrupgaard, Møllebækken og Oustruplund, som alle er specialiserede i behandling af børn og unge med ADHD. Som specialist deltog desuden chefpsykolog Anegen Trillingsgaard fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland. Formålet med auditforløbet var at styrke og udvikle behandlingsindsatsen og dokumentationen heraf. Det konkrete resultat var en række anbefalinger til videreudvikling af indsatsen, som blev fulgt op af et implementeringsforløb.

Download Anbefalinger_2008_ADHD.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2008
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
Længde 28 sider

Kontaktperson

Jens Hansen

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk

Forfattere

Anne-Mette K. Isager