Brugen af bisfosfonater ved behandlingen af kvinder med brystkræft – en kommentering af et systematisk Cochrane Review

Claus Løvschall, MTV-enheden ved Aarhus Universitetshospital (nu: CFK) Anders Bonde Jensen, Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus (nu: AUH).

<![CDATA[København: Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, 2006.]]>

Download Brug_af_bisfosfonater.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2006
Udgiver Sundhedsstyrelsen
ISBN/ISSN 87-7676-274-2