Tværsektorielt samarbejde mellem almen praksis og hospital – shared care belyst ved antikoagulationsbehandling som eksempel. En medicinsk teknologivurdering.

Tomas Holm; Jens Flensted Lassen; Jens Genefke; Hanne Melchiorsen; Ulla Hybel; Jan Sørensen;
København: Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering – puljeprojekter 2006;6(2).

Download MTV_sharedcare_2006.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2006
Udgiver Center for Folkesundhed
ISBN/ISSN 87-7676-248-3 / 1601-586X

Kontaktperson

Solveig Nielsen

+45 7841 4350

solnie@rm.dk