Anbefalinger vedrørende håndtering af dødsfald på socialpsykiatriske botilbud

Marianne S. Balleby
Auditprojekt for Aarhus Kommune med gennemgang af hændelsesforløb i forbindelse med dødsfald på to af kommunens botilbud. Formålet var at skabe læring og refleksion hos medarbejdere og ledere via systematiske og faglige drøftelser om hændelserne. Projektet havde desuden til formål at understøtte kommunens udvikling af retningslinjer på området.

Download Anbefalinger_2009_doedsfald_socialpsyk_botilbud.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2009
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
Længde 16 sider

Kontaktperson

Marianne S. Balleby

Marianne S. Balleby

+45 2475 9006

marbal@rm.dk

Forfattere

Marianne S. Balleby