Hvad gør den gode udflytning? Casestudier af unges udflytning fra socialpsykiatriske tilbud

Birgitte Ahlgreen
Casestudie af unges udflytning fra socialpsykiatriske botilbud. I rapporten beskrives, hvordan det er gået 9 unge med skizofreni, som i perioden 2001-2005 flyttede fra et af de tidligere amtslige socialpsykiatriske tilbud og ud i eget hjem. Formålet har været at finde indikatorer på, hvad der kan fremme den gode udflytning for unge mellem 18 og 30 år. Casestudiet har fokus på udviklingen i de unges hverdagsliv før, under og efter ophold på de socialpsykiatriske botilbud.

Download Rapport_2008_den_gode_udflytning.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2008
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
Længde 106 sider

Kontaktperson

Jens Hansen

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk