Sov godt - Ved behandlingsinstitutionerne Koglen, Grenen-Dalstrup og MultifunC

Dorte Laursen Stigaard
Hos DOK har de i første halvdel af 2022 været optaget af de unges søvnkvalitet. Medarbejdere og ledere er blevet tilbudt et søvnkursus. Forventningen var at få en dybere forståelse og læring om søvn og basale interventioner til unge med nedsat søvnhygiejne. I forløbet er der afprøvet søvninterventioner til at forbedre de unges søvn. Samtidig er der udført supervision for at understøtte anvendelsen af søvnredskaberne.

DEFACTUM har evalueret projekt "Sov godt". Formålet var at bedre søvnen for børn og unge anbragt i DOK regi. Der er tegn på, at det kan have en positiv virkning på de unges søvnkvalitet at arbejde med individuelt tilrettelagte søvnindsatser, samt at den forbedrede søvn kan bedre de unges affektregulering, humør samt bidrage til at de er mere deltagende i løbet af dagen. Det er fortsat vigtigt, at DOK har fokus på organiseringen af søvnindsatsen, da søvntilgangen endnu ikke er fuldt implementeret.

Download Rapport_2022_Sov godt.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2022
Udgiver DEFACTUM
Længde 24 sider

Kontaktperson

Dorte Laursen Stigaard

Dorte Laursen Stigaard

+45 4026 9848

dostig@rm.dk

Forfattere

Dorte Laursen Stigaard