Type 2 diabetes – Et samarbejde i Midtklyngen. Tematikker og ideer til indsatser til fastholdelse af sundhedsvaner på baggrund af brugerdialoger i sundhedscentre i Viborg Kommune og Skive Kommune

Marianne S. Balleby, Tina Veje Andersen

Dette projekt er en del af satspuljeprojektet 'Type 2
diabetes i Midtklyngen. Styrket samarbejde og kvalitet på tværs af sektorer'.
Midtklyngen består af Viborg Kommune, Silkeborg Kommune og Skive Kommune, almen
praktiserende læger i de tre kommuner samt Hospitalsenheden Midt i Viborg.

DEFACTUM har på vegne af satspuljeprojektet foretaget en afdækning af behovet
for kvalitetsudvikling af de kommunale sundhedstilbud i Midtklyngen,
'Projektindsats for deltagelse i kommunale sundhedstilbud for borgere med type
2 diabetes'. Afdækningen viste blandt andet en stor tilfredshed med de
kommunale sundhedstilbud, men viste også at fastholdelse af gode sundhedsvaner
udgør en stor udfordring for borgere med type 2 diabetes. I forlængelse her af
vil Skive Kommune og Viborg Kommune i samarbejde med DEFACTUM sætte fokus på
denne del i en opfølgende afdækning. Formålet er:

  • At afdække behov og fastholdelse af gode vaner efter
    deltagelse i kommunalt sundhedstilbud blandt borgere med diabetes med henblik
    på, at kommunerne kan understøtte borgerne i fastholdelse af gode sundhedsvaner
  • At udarbejde en oversigt over tværgående tematikker og ideer
    til indsatser til fastholdelse af gode sundhedsvaner blandt borgere med type 2
    diabetes

Formålet afdækkes ved hjælp af brugerdialoger i henholdsvis Skive og Viborg
Kommune samt ved afholdelse af et kvalificerende tværgående møde med de to
deltagende kommuner omhandlende resultaterne af de afholdte brugerdialoger.
DEFACTUM faciliterer brugerdialogerne samt udarbejder et opsamlende notat indeholdende
tematikker og ideer til fastholdelse af gode sundhedsvaner blandt borgere med
type 2 diabetes. DEFACTUMS rapportering af projektindsatsen indgår i det
samlede arbejde under satspuljeprojektet.

Link til projektet bag publikationen

Download Notat Fastholdelse af vaner 2021.12.pdf

Gennemførelse af brugerdialogen er en del af et satspuljeprojekt. Satspuljeprojektet er evalueret sammen med to øvrige projekter.

Udgivelsesform Øvrige
År 2021
Udgiver DEFACTUM
Længde 18 sider