Evaluering af den digitale forløbsguide til et akut forløb

Lise Marie Witt Udsen; Signe Andrén Thrane

DEFACTUM har lavet en evaluering af den digitale forløbsguide til akutte forløb ved blindtarmsbetændelse for Aarhus Universitetshospital (AUH). Den digitale forløbsguide er udviklet af Emento i samarbejde med AUH og består af en app til patienter og en browserbaseret brugerflade til personalet. Evalueringen er foretaget via interviews med patienter opereret for blindtarmsbetændelse og personale fra to afdelinger på AUH - Akutafdelingen samt Forberedelse og Opvågning Syd, der er en del af Bedøvelse og Operation. Evalueringen viser bl.a., at patienterne finder appen intuitiv og let at anvende, og at appen giver tryghed efter patienternes hjemkomst fra hospitalet. Dog kan det være en udfordring at få givet appen til alle patienter inden operationen, fordi nogle patienter enten har for ondt eller ikke kan nå at få appen inden operationen.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2021_Evaluering af den digitale forløbsguide til et akut forløb.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2022
Udgiver DEFACTUM
Længde 50 sider