Leg for alvor - udviklingsevaluering på Bakkegården

Morten Greve

Den sikrede ungeinstitution Bakkegården i Region Sjælland er specialiseret i indsats for kriminalitetstruede unge med lavt kognitivt funktionsniveau. Det er en af landets mest socialt udsatte målgrupper, som ofte ikke profiterer af en samtalebaseret, kognitivt orienteret socialpædagogisk indsats. Bakkegården ønsker derfor at afprøve en legebaseret indsats for målgruppen med afsæt i neuroaffektiv tilgang og med inspiration fra bl.a. den evidensbaserede metode Theraplay. Region Sjælland har udbudt en forsknings- og konsulentopgave vedrørende evaluering af projektet. DEFACTUM er således udvalgt til at varetage en udviklingsevaluering af indsatsafprøvningen med fokus på implementering, metodeudvikling, faglig læring og effekterne for de unge. Projektet løber i perioden august 2021 til august 2023.

Denne publikation udgør indsatsteorien for udviklingsprojektet. Den beskriver den nye indsatsforms faglige antagelser og elementer, dens implementeringsgrundlag samt dens forventede gunstige resultater for de unge og for Bakkegården som fagligt miljø. Indsatsteorien danner afsæt for DEFACTUM's principfokuserede udviklingsevaluering af arbejdet med implementering og afprøvning af indsatsen.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2021_Leg for alvor_indsatsteori.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2021
Udgiver DEFACTUM
Længde 20 sider

Kontaktperson

Morten Greve

Morten Greve

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Forfattere

Morten Greve