Håb, gnist og handlekraft: Evaluering af Boostcamp – et højskolelignende forløb for autistiske unge

Johanne Rørdam Svane, udviklingskonsulent i Specialområde Autisme, Region Midtjylland; Krista Kajberg, udviklingskonsulent i Specialområde Autisme, Region Midtjylland; Kirsten Overgaard

I DEFACTUM har vi bidraget til en teoribaseret evaluering af Boostcamp - en indsats fra Specialområde Autisme, Region Midtjylland gennemført i samarbejde med Viborg Kommune.

Evalueringen viser, at Boostcamp blandt meget andet har bidraget til:

  • Størstedelen af deltagerne har på Boostcampen fået positive erfaringer med at deltage i sociale sammenhænge
  • Modet og lysten til at deltage er blevet understøttet af, at deltagere på Boostcampen var autistiske unge
  • Det er vigtigt at understøtte sammenhold, tillid og tryghed allerede fra starten
  • Rammerne, herunder de to gennemgående medarbejdere, har bidraget til at skabe ro og overskud til deltagelse i det sociale
  • Der er brug for øget opmærksomhed på, hvorvidt alle føler sig som en del af fællesskabet undervejs på campen
  • Deltagernes mulighed for at fastholde relationer fra Boostcampen synes understøttet af, at alle deltagere bor i samme kommune

Læs rapporten på autismeplatform.dk

Udgivelsesform Rapporter
År 2021
Udgiver Specialområde Autisme
Længde 51 sider

Kontaktperson

Kirsten Overgaard

Kirsten Overgaard

+45 2152 6974

kirove@rm.dk

Forfattere

Kirsten Overgaard