National klinisk retningslinje for perioperative behandling, pleje samt tidlig rehabilitering til patienter som får foretaget større benamputationer

Maiken Bay Ravn

Formål

Formålet med de nationale kliniske retningslinjer er at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering i sundhedsvæsenet.

Baggrund

Hvert år får ca. 1800 mennesker i Danmark foretaget en større benamputation (amputation på tibia/ gennem knæ eller på femur), langt de fleste på grund af komplikationer til vaskulær sygdom. Patientgruppen er karakteriseret ved høj grad af komorbiditet, mange komplikationer og høj dødelighed. De har en række komplekse behov for behandling og pleje som kræver tværfaglige indsatser.

Ydermere går deres forløb på tværs af sektorer, hvilket gør det yderligere vigtigt at have enslydende retningslinjer på området. De fem udvalgte problemstillinger, denne kliniske retningslinje omhandler, er prioriteret af den tværfaglige arbejdsgruppe som nogle af de områder, hvor det er vigtigt at få afklaret evidensen, velvidende at de ikke dækker alle relevante kliniske problemstillinger, denne udsatte patientgruppe står overfor. De fem udvalgte problemstillinger har alle en særlig kompleksitet i forhold til patienter der får amputeret ben, de har betydning for patient-outcome på kort- og langt sigt og dækkes ikke af eksisterende retningslinjer.

Rationalet for valg af netop disse fem problemstillinger, er uddybet i beskrivelsen af de enkelte PICO spørgsmål. Det forventes at denne kliniske retningslinje vil være med til at skabe ensartet tilbud om behandling, pleje samt tidlig rehabilitering til patienter som får amputeret ben, uafhængigt af hvilket hospital de behandles på eller hvilken region eller kommune de bor i.

Formålet med de nationale kliniske retningslinjer er at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering i sundhedsvæsenet.

National klinisk retningslinje for perioperative behandling, pleje samt tidlig rehabilitering til patienter som får foretaget større benamputationer

Udgivelsesform Rapporter
År 2020
Udgiver FSOS
Længde 48 sider

Kontaktperson

Maiken Bay Ravn

Maiken Bay Ravn

+45 2960 1078

mairav@rm.dk

Forfattere

Maiken Bay Ravn