Ph.d.-afhandling: Prospects and contributions of extending future rehabilitation practices to urban green spaces and community-based rehabilitation: Experiences and perceptions of people with disabilities and health professionals

Rehabilitering for personer med nedsat funktionsevne har traditionelt været hospitalsbaseret inden for det medicinske område med en ekspertdrevet tilgang. Stigende evidens peger på et link mellem menneskers sundhed og naturen samt et behov for fokus på at skabe tilgængelige og socialt inkluderende omgivelser. Som følge heraf er praksis begyndt at gentænke brugen af urbane grønne områder og strategien CBR som en ressource i rehabiliteringen. Hensigten er at understøtte hele spektret af funktionsevnen samt situationer, der relaterer sig til hverdagslivet. Over halvdelen af verdens befolkning lever i byer, så urbane grønne områder og offentlige parker er kommet til at spille en vigtig rolle også i rehabilitering. Denne afhandling tager afsæt i SPARK projektet placeret i det nationale rehabiliteringscenter MarselisborgCentret, som er en urban grøn rehabiliteringspark under konstruktion, der tilbyder innovative omgivelser for udvikling af nye rehabiliteringsløsninger. I denne udvikling spiller sundhedsprofessionelle en grundlæggende rolle med potentiale for enten at bakke op omkring eller afvise sådanne nye tiltag i praksis. Det overordnede formål med denne afhandling var at undersøge personer med nedsat funktionsevne, og sundhedsprofessionelles erfaringer med og opfattelser af at udvide rammen for rehabilitering. Hensigten var at etablere en praksisbaseret forståelse for hvordan urbane grønne områder, og CBR kan bidrage til fremtidens rehabiliteringspraksis. Denne afhandling består af fire artikler: En systematisk litteraturgennemgang og tre empiriske artikler. Den anvendte metodologi var ID ledsaget af social praksis teori og teori indenfor organisationskultur som overordnet ramme. De empiriske artikler er baseret på kvalitative data genereret i samarbejde med tre rehabiliteringscentre placeret på MC. Artiklerne II og III tager afsæt i data fra et fem måneders etnografisk feltarbejde (deltagerobservationer, photovoice og interviews) og artikel IV er baseret på fokusgruppeinterviews. I alt deltog 116 personer i rehabiliteringsforløb og 28 sundhedsprofessionelle i afhandlingen.

Download Dissertation LSM til web.pdf

Udgivelsesform Ph.d.-afhandlinger
År 2021
Udgiver DEFACTUM

Kontaktperson

Louise Sofia Madsen

Louise Sofia Madsen

+45 6168 8074

lmaden@rm.dk

Forfattere

Louise Sofia Madsen