Forbrugsvariation


Med Forbrugsvariationsprojektet belyser DEFACTUM, hvordan brugen af sygehusydelser (forbrugsvariation) i Region Midtjylland varierer geografisk. Projektet er igangsat på initiativ af Region Midtjyllands direktion.

Forbrugsvariationsprojektet består foreløbigt af fem delprojekter, der med hvert sit fokus skal bidrage til at kortlægge og forstå variationerne i, hvordan borgerne i Region Midtjylland bruger og modtager sygehusydelser.

Du kan læse mere om Forbrugsvariationsprojektet og de fem delprojekter via nedenstående links.


Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2016