Interviewbaserede borgerperspektivundersøgelser, bidrag til udarbejdelse af Regions Midtjyllands forløbsprogrammer på kronikerområdet

I forbindelse med udarbejdelse af forløbsprogrammer for Diabetes type 2, KOL, hjertekarsygdom og lænderygsmerter i Region Midtjylland er i årene 2008-2010 foretaget en række fokusgruppeinterview med borgere inden for disse sygdomsområder. Formålet var at belyse borgernes erfaringer, behov og ønsker for at kunne inddrage dette i udarbejdelsen af programmerne.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2010

Projektleder

Projektmedarbejdere