Leg for alvor – følgeforskning om aktivitetsbaseret indsats på Bakkegården

Den sikrede ungeinstitution Bakkegården i Region Sjælland er specialiseret i indsats for kriminalitetstruede unge med lavt kognitivt funktionsniveau. Det er en af landets mest socialt udsatte målgrupper, som ofte ikke profiterer af en samtalebaseret, kognitivt orienteret socialpædagogisk indsats. Bakkegården ønsker derfor at afprøve en legebaseret indsats for målgruppen med afsæt i neuroaffektiv tilgang og med inspiration fra bl.a. den evidensbaserede metode Theraplay. Region Sjælland har udbudt en forsknings- og konsulentopgave vedrørende evaluering af projektet. DEFACTUM er således udvalgt til at varetage en udviklingsevaluering af indsatsafprøvningen med fokus på implementering, metodeudvikling, faglig læring og effekterne for de unge. Projektet løber i perioden august 2021 til marts 2024.

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2024

Projektleder

Projektmedarbejdere