Evaluering af CollaboLearn-metoden

I samarbejde med Aarhus Universitet og med finansiering fra Velux Fonden udvikler Langagerskolen en ny legebaseret specialpædagogisk metode til social læring, som gennem en tidlig indsats i både skoler, SFO og hjemmet giver autistiske børn mod, lyst og kompetencer til at indgå i disse fællesskaber. CollaboLearn-metoden indeholder legeaktiviteter, som er designet til at motivere autistiske børn til at interagere med hinanden. Metoden skal afprøves både i specialskoleregi og i forskellige regi i det almene skolesystem. DEFACTUM gennemfører fra januar 2021 til december 2022 en evaluering af implementeringsforløb og målopfyldelse med særligt fokus på indsatsens modenhed ved projektets afslutning.

Link til ekstern projekthjemmeside

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2022

Projektleder