Øvelsesfilmene "Træn derhjemme". Kvalitativ brugerevalueirng

Projektet er en kvalitativ brugerevaluering af øvelsesfilm til selvtræning af patienter med lette smerter i bevægeapparatet ("Træn derhjemme"). Respondenterne er patienter, praktiserende læger og fysioterapeuter, der er interviewet via telefon.

Filmene er udarbejdet af Region Midtjylland i et samarbejde med sundhedsfaglige eksperter på området og Lægehåndbogen. DEFACTUM har forestået den kvalitative evaluering i perioden januar-juni 2020.

Projektet er primært økonomisk støttet af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU) i Region Midtjylland, Lægehåndbogen samt KEU i tre andre regioner.

Projektstatus Afsluttet

Projektleder

Projektmedarbejdere