Lærings- og Kvalitetsteams (LKT)

Der er nationalt oprettet flere lærings- og kvalitetsteams under det Nationale Kvalitetsprogram. 

Region Midtjylland var national tovholder og sekretariat for LKT Apopleksi 2016-2019 og har nu projektansvaret for LKT KOL. En opgave der varetages i samarbejde mellem Strategisk Kvalitet og DEFACTUM. 

Derudover indeholder opgaven en tovholderfunktion for de øvrige i gangværende LKT'er. Herunder LKT Børnediabetes, LKT Tvang, LKT Akut Kirurgi, som ledes af andre regioner.

Et LKT er et nationalt netværk, som arbejder med forbedringer indenfor et konkret område hvor formålet er at

  • løfte områder med utilfredsstillende kvalitet eller uønsket variation
  • bidrage til opfyldelse af nationale mål
  • skabe tværregionale læringsfælleskaber
  • skabe klinisk/fagligt ejerskab til forbedringsarbejdet

Et lærings- og kvalitetsteam består af: 

  • en ekspertgruppe med kliniske eksperter m.fl. der formulerer målene for forbedringerne på det valgte område.
  • tværfaglige lokale forbedringsteams med fagpersoner og ledere fra relevante afdelinger og enheder, som i perioden indgår i et nationalt forbedringsfællesskab med forskellige obligatoriske opgaver. Såsom nationale læringsseminar og andre netværksfremmende aktiviteter. 
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2020