Kortlægning af tilbud vedr. forældrestøtte til børn med ADHD i midt- og nordjyske kommuner

DEFACTUM gennemfører i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Risskov en kortlægning af, hvilke tilbud kommuner i Region Midt og Region Nord har til forældre til børn (3-12 år) med ADHD eller ADHD lignende symptomer.

Formålet med kortlægningen er at identificere kommuner, der kan indgå i et større implementeringsprojekt af et forældretræningsprogram, der er udviklet af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

Kortlægningen gennemføres i fire trin:
• Trin 1: Udvikling af indikatorer for identifikation af relevante kommuner.
• Trin 2: Gennemførelse af survey til alle 30 kommuner i Region Midt og Region Nord.
• Trin 3: Opfølgende telefonkortlægning hos 3-5 udvalgte kommuner.
• Trin 4: Sammenfatning af data fra survey og telefonkortlægning.

Kortlægningen gennemføres i perioden maj-juli 2019.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019

Projektleder

Projektmedarbejdere