LUP-fødende 2019

LUP-fødende er en del af de landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser (LUP).  

Sekretariatet for LUP består af DEFACTUM og KOPA i Region Hovedstaden. DEFACTUMs rolle i LUP Fødende er udover deltagelse i sekretariatsopgaver, herunder møder med den faglige følgegruppe, validering af spørgsmål til spørgeskemaet samt bistand i forbindelse med udviklingsopgaver.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2020

Projektleder

Projektmedarbejdere